Skoleskyss

Skoleskyss

Du har rett på gratis skoleskyss hvis avstanden mellom skole og hjem er lenger enn:

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du likevel ha rett til skoleskyss hvis du:

  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk
  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei og går i grunnskolen

Du mister retten til gratis skoleskyss hvis du benytter deg av fritt skolevalg, og velger en annen enn den nærmeste skolen.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Du kan bruke Møre og Romsdal fylke sin avstandsmåler for å sjekke hvor lang skoleveien er.

Beregn avstand mellom hjem og skole

Skoleskyss er gratis.

Kontakt

Fagavdeling skole
E-post
Mobil 47 50 16 93