Skolerute

Skolerute

Oversikt over ferie- og fridager.

Skolerute 2020/2021
Måned Forklaring Antall skoledager
August Skolestart er 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie er uke 41. (5. - 9. oktober) 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul er 18. desember 14
Januar Første skoledag i 2021 er 4. januar 20
Februar Vinterferie er i uke 8. (22.-26. februar) 15
Mars Påskeferie er 29. mars - 5. april. 20
April Første skoledag etter påske er 6. april 19
Mai Fridag 14. mai 17
Juni Siste skoledag er 18. juni 14
Sum 190

Prinsipp for skoleruta

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191