Skolerute

Skolerute

Oversikt over ferie- og fridager.

Skolerute 2019-2020
Skolerute 2019-2020
Måned Forklaring Antall skoledager
August Skolestart er 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie er uke 41. (7. - 11. oktober) 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul er 20. desember 15
Januar Første skoledag etter jul er 6. januar 20
Februar Vinterferie er uke 8. (17. -21. februar) 15
Mars 22
April Påskeferie er 6. april - 13. april. Første skoledag etter påske er 14. april. 16
Mai Fridag 22. mai 18
Juni Siste skoledag er 19. juni 14

 

Skolerute 2020/2021
Skolerute 2020/2021
Måned Forklaring Antall skoledager
August Skolestart er 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie er uke 41. (5. - 9. oktober) 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul er 18. desember 14
Januar Første skoledag i 2021 er 4. januar 20
Februar Vinterferie er i uke 8. (22.-26. februar) 15
Mars Påskeferie er 29. mars - 5. april. 20
April Første skoledag etter påske er 6. april 19
Mai Fridag 14. mai 17
Juni Siste skoledag er 18. juni 14
Sum 190

Prinsipp for skoleruta

Kontaktinformasjon

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191