Koronatesting

Skolerute

Skolerute

Skoleruta viser ferie og fridager i grunnskolen.

Skolerute 2021/22

Skolerute 2021/22
Måned Dato Informasjon
August 23. Første skoledag
Oktober 11.-15. (uke 41) Høstferie
Desember 21. Siste skoledag før jul
Januar 4. Første skoledag etter jul
Februar 21.-25. (uke 8) Vinterferie
April 11.-18. Påskeferie
Mai 27. Elevfri dag
Juni 23. Siste skoledag
Skolerute 2021/22, Molde kommune

Skolerute 2022/23 (foreløpig)

Skolerute 2022/23 (foreløpig)
Måned Dato Informasjon
August 22. Første skoledag
Oktober 10.-14. (uke 41) Høstferie
Desember 21. Siste skoledag før jul
Januar 3. Første skoledag etter jul
Februar 20.-24. (uke 8) Vinterferie
April 3.-10. Påskeferie
Mai 19. Elevfri dag
Juni 22. Siste skoledag

Gjennomgående prinsipp for skoleruta

  1. Elevene sitt arbeidsår skal være 190 skoledager og strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor ei ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
  2.  Skolene må tilpasse elevene sitt arbeidsår, arbeidsplaner og timefordeling slik at elevene får undervisningstimetall i samsvar med læreplanforskrifta.
  3.  Eventuelle planlagte avvik i gjennomføringen av det oppsatte arbeidsåret skal drøftes med foresatte i god tid. Avvik skal ha en pedagogisk begrunnelse. Iverksetting av eventuelle avvik fra vedtatt forskrift om skolerute, krever enighet mellom skole og foresatte. Avvik skal ikke utløse ekstra kostnader for kommunen.
  4.  Undervisningen skal som hovedregel legges ut som hele uker og ikke stykkes opp av enkeltfridager. Det er til vanlig ikke mulighet å legge inn tilfeldige fridager som stykker opp arbeidsuken. Når en arbeidsuke likevel er avbrutt av helligdagslovgiving, kan det være rimelig å legge inn fridager på slike mellomliggende dager.
  5.  Arbeidsåret skal legges slik at det ikke kommer i konflikt med eksamensgjennomføring og fellessensur.
  6.  Så langt det er råd må det tas hensyn til en samordning av arbeidsåret med videregående opplæring slik at familier med elever i begge skoleslag kan ha fri samtidig, og slik at kommunen ikke får ekstraordinære skyssutgifter.

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 922 90 191