Skolerute

Skolerute

Skoleruta viser ferie og fridager i grunnskolen.

Skolerute 2020/21 

Skolerute 2020/2021
Måned Dato Informasjon
August 17. Første skoledag
Oktober 5.-9. (uke 41) Høstferie
Desember 18. Siste skoledag før jul
Januar 4. Første skoledag etter jul
Februar 22.-26. (uke 8) Vinterferie
Mars 29.3.-5.4. Påskeferie
April 6. Første skoledag etter påske
Mai 14. Elevfri dag
Juni 18. Siste skoledag

 

Foreløpige skoleruter 2021-23

Fpreløpid skolerute 2022/23

Prinsipp for skoleruta

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191