Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Raknes skule

Raknes skule

Raknes skule har 65 elevar i 1. - 4. klasse med 8 åtte tilsette. Den fulldelte skulen ligg ute på utsida av Otrøya og har stabile elevprognosar framover.

Uteskule og samarbeid med nærmiljøet er dei satsingsområda som skulen har komen lengst med. Oppe i furuskogen på Bergereset har foreldre og tilsette bygd ein gapahuk av tømmer frå øya, og denne er basen for både leik og læring. Sjø, fjøre, myr og skog ligg i nærområdet og blir utforska av elevane.

SFO

Raknes skule har ei skulefritidsordning som gir borna eit gratistilbod på 1-4 timar i skuletida, samt tilbyr eit betalt tilbod på fridagen til borna (onsdag og torsdag).

Dei som ikkje er faste abonnentar, kan melde seg på eit "drop-in"-tilbod for enkeltdagar eller timar. Førebels har det ikkje meldt seg nok born til å gje eit tilbod før og etter skuletid.

Kontaktinformasjon

Åse Helene Stenerud
Rektor
E-post
Mobil 948 47 412