Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Midsund vaksenopplæring

Midsund vaksenopplæring

Om lag 20-25 personar får kvart semester tilbod om opplæring i norsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Midsund har eit voksenopplæringstilbod til minoritetsspråklige i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er for dei som etter lova har rett og plikt til det, men også dei som ikke har rett til gratis opplæring kan delta. Disse må  betale en egenandel for undervisninga.

Frå 1.aug 2017 har Midsund eit begrenset tilbud om norskopplæring. Inntil vidare gis det berre norskopplæring til bosatte flyktninger og familiegjenforente innbyggjarar med rett og plikt til norskopplæring.

Arbeidsinnvandrere uten rett og plikt til norskopplæring må foreløpig vente til det kan gis eit tilbod igjen.
Deltakarar uten rett og plikt til norskopplæring må  betale ein egenandel for undervisninga.
For deltakarar med rett og plikt er opplæringa gratis.

Klage

Får du ikke tilbod om undervisning, vil vi gje deg ein begrunnelse. Klagefristen er tre veker frå du mottar svar. Klaga må innehalde begrunnelse for klaga og eventuelle nye opplysingar og dokumentasjon.

Klage på vedtaket skal sendes til kommunen. Overordna klageinstans er Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Midsund vaksenopplæring er no blitt eigen prøvestad. Oppmelding via https://www.kompetansenorge.no/

Privatister (dei som skal betale for prøven sjølv) må sjølv melde seg opp til prøven på vox sin nettside. Her søker du opp kommunen der du ønsker å ta prøvene.