Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Eidsvåg barne- og ungdomsskole ligger midt i Eidsvåg sentrum og består av to bygg. Barneskolen har 143 elever i 1 .- 6. klasse. Ungdomsskolen har 94 elever i 7. - 10. klasse.

1. - 10. klasse, fulldelt
Elevtall: 237
Opplæringsmål: bokmål
Rektor: Monica K. Hånes

På barneskolen er det også SFO-tilbud.

Både barneskolen og ungdomsskolen har nyrenoverte bygg, er godt utstyrt og har god lærer- og assistentdekning. Skolen ledes av rektor sammen med to undervisningsinspektører.

Skolen arbeider for å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Målsettingen for skolen er at elevene skal ha det trygt og godt. Får vi til det, kommer også de gode faglige resultatene.

Kontaktinformasjon

Monica Kalseth Hånes
Enhetsleder
E-post
Telefon 71 23 12 81
Mobil 959 26 091