Eresfjord barne- og ungdomsskule

Eresfjord barne- og ungdomsskule

1. - 10. klasse, fådelt
Elevtal: 37 elevar
Opplæringsmål: nynorsk
Rektor: Hilde Toven

Skulen er fådelt, det vil seie at fleire årstrinn har undervisning i lag. Opplæringsmålet er nynorsk.

Eresfjord barne- og ungdomsskule og Vistdal skole har felles rektor/einingsleirar. Skulane tilhøyrer eininga Indre Nesset barne- og ungdomsskule og har felles satsingsområde. Eit av hovudområda er fysisk aktivitet og friluftsliv, og det blir mellom anna gjennomført fjellturar med og utan overnatting, friluftsdag, vinteraktivitetsdag, skulejogg, TINE-stafett med meir. Det er også viktig for skulane å ha eit godt samarbeid med føresette. Derfor blir det i samarbeid med FAU arrangert mellom aktivitetar på ettermiddagstid, halloween, samt årlege foreldredugnadar på skulane sine uteområde. 

Både haust og vår har 1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn uteskule på faste område i skogen. Følg gjerne med på våre aktivitetar på facebooksida til Eresfjord barne- og ungdomsskule.

Kontakt

Eresfjord barne- og ungdomsskule
E-post
Mobil 468 89 640
Hilde Toven
enhetsleder/rektor
E-post
Mobil 947 87 849
Kirsti Meisingset Evensen
inspektør
E-post
Mobil 911 09 693

Kart