Skolekretser

Skolekretser

Skolekretser

Det er bostedsadressen som bestemmer hvilken skolekrets eleven hører til.

Se beskrivelse av alle skolekretsene her:

Skoletilhørighet på ungdomstrinnet

Se hvilken ungdomsskole eleven skal gå på.

Se hvilken ungdomsskole eleven skal gå på

Se hvilken ungdomsskole eleven skal gå på
Barneskole Ungdomsskole
Bolsøya skole Vågsetra barne- og ungdomsskole
Eidsvåg barne- og ungdomsskole Elever fortsetter på samme skole
Eresfjord barne- og ungdomsskole Elever fortsetter på samme skole
Kleive oppvekstsenter Skjevik barne- og ungdomsskole
Kvam skole Bekkevoll ungdomsskole
Kviltorp skole Bergmo ungdomsskole
Langmyra skole Bekkevoll ungdomsskole og Bergmo ungdomsskole. Grense der Kvernvegen grenser inntil krysset mellom Kvernvegen og Torleifsvegen (Se kart under tabellen)
Midsund skule Elever fortsetter på samme skole
Nordbyen skole Bergmo ungdomsskole
Raknes skule Midsund skule
Sekken oppvekstsenter Elever fortsetter på samme skole
Sellanrå skole Bekkevoll ungdomsskole
Skjevik barne- og ungdomsskole Elever fortsetter på samme skole
Vistdal skule Eresfjord barne- og ungdomsskole
Vågsetra barne- og ungdomsskole Elever fortsetter på samme skole

Langmyra skole avgir til to ungdomsskoler - elever som bor øst for Fuglsetbakken overføres til Bergmo ungdomsskole.

Grensa mellom Bergmo og Bekkevoll ved Kvernvegen/Torleifvegen:

 

Tegning i kart, viser hvor grensa går mellom Bekkevoll og Bergmo - Klikk for stort bildeSkolekrets-grense mellom Bekkevoll og Bergmo

 Oversikt over alle skolene i Molde

Gå til oversikten som viser alle moldeskolene

Bytte skole?

Se hvilke regler som gjelder for skolebytte

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post