Samisk i skolen

Samisk i skolen

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet.

Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Kommunen kan vedta å legge opplæringen i samisk til en eller flere skoler i kommunen. Du som forelder/foresatt må ta kontakt med skolen barnet ditt går på for å få i gang opplæringstilbudet. Elever på ungdomstrinn avgjør selv om de ønsker opplæring i eller på samisk.

Skolestarterforeldre bør informere skolen om behov for samiskopplæring innen 15.mars for å sikre at opplæringen kommer i gang ved skolestart, men kommunen er pliktig til å sette i gang opplæring uansett når på året du melder behov. 

Molde kommune tilbyr per i dag samiskopplæring bare via fjernundervisning.

Opplæringsloven: Kapittel 6 - samisk opplæring

Samisk i skolen (udir.no)