Fagavdeling skole

Fagavdeling skole

Ansvarlig: Ivar Vereide

Kommunen er ansvarlig for å gi et opplæringstilbud for innbyggerne i sin kommune. Her ligger det både et ansvar for å stille nødvendige ressurser til disposisjon, og et ansvar for å vurdere om opplæringstilbudet er i samsvar med opplæringsloven og læreplanverket.

Kontakt

Ivar Ola Vereide
fagleder skole
E-post
Mobil 934 51 492
Fagavdeling skole
E-post
Mobil 475 01 693