Logopedtjenesten

Logopedtjenesten

Logopedene hjelper barn, ungdom og voksne med språk- og talevansker.

Hva kan vi hjelpe med?

Munn og svelg

 • spise- og svelgevansker, brekninger
 • sikling
 • dårlig munnmotorikk, lammelser (vansker med å tygge, slapp tunge-/leppefunksjon)
 • stramt tungebånd/leppebånd

Språk- og talevansker

 • artikulasjonsvansker
 • fonologiske vansker (lydforvekslinger)
 • språkforståelse (vansker med å forstå hva som blir sagt)
 • språkproduksjon
 • manglende taleutvikling/forsinket talespråk
 • ordforråd / begrepsvansker
 • forsinket språkutvikling / grammatiske vansker
 • afasi
 • apraksi
 • dysartri

Taleflytvanske

 • stamming
 • løpsk tale

Stemmevansker

 • heshet
 • organiske
 • funksjonelle
 • kjønnsskifte

Annet

 • Diagnoser som ofte knyttes til språkvansker (Downs syndrom, LKG)
 • Lyttetrening etter innsetting av Cochlea-implantat (CI)

Vil du vite mer?

Se eksempler på forventet mestring for barn i alderen 0-8 år (PDF, 190 kB) 

Se sjekkliste/symptomer hos slagpasienter (PDF, 63 kB) 

Hvordan få hjelp?

Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT eller logoped, eller henvise i samarbeid med barnehage, skole, lege eller helsestasjon.

Voksne kan selv ta kontakt eller henvises via lege eller andre instanser.

Henvisningsskjema / søknad logoped for barn og unge

Henvisningsskjema / søknad logoped for voksne

Tverrfaglig samarbeid

Hvis det er behov for det, samarbeider logopedtjenesten med andre offentlige instanser som for eksempel skole, barnehage, fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringstjeneste eller omsorgstjeneste.

Lenker

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Kontakt

PPT Administrasjon/sentralbord
E-post
Telefon 96 09 22 55

Adresse

Gotfred Lies plass 4
6413 Molde