Skole og SFO

Skolebruksplan 2021-2030

 

Forslag til ny skolebruksplan har vært på høring fram til 19. april 2021. Det er forventet at planen vedtas i kommunestyret i mai.

Se forslag til Skolebruksplan 2021-2030