Skiløyper i Molde kommune

Skitur i marka

Sjekk status for skiløypene i Molde her!

Du finner oppdatert status for hele Norge på: www.loyper.net

Det er flere aktører som legger ned et fantastisk arbeid for å lage oppkjørte skispor i Molde kommune.

  • Hjelset skisenter AL - lager skispor fra Skjevikåsen. Alt på dugnad med tilskudd fra Molde kommune. Skispor fra Hjelset
  • Skaret skisenter AL - lager skispor fra Skaret. Alt på dugnad med tilskudd fra Molde kommune. Skispor fra Skaret
  • Tusten skiheiser - lager noe spor fra skisenteret og vestover til Hindalen.
  • Moldemarka - Kulturtjenesten, idrett og friluftsliv lager skilspor i Moldemarka og østover i Hindalen. Skispor i Moldemarka


Spesielt for Moldemarka:

  • Lysløypa vil være tent hele uka i tidsrommet fra kl. 06.00 - 23.00 og styres av sensorer.
  • Når det blir nok snø vil det kjøres løype til Varden. Denne løypa er tiltenkt personer som ønsker å gå på beina, med hund eller lignende. Vi henstiller publikum som ønsker å gå tur uten ski om å benytte løypa opp til Varden.

Tur i Moldemarka skal være hyggelig for alle brukergrupper, så vennligst vis folkelighet og hensyn!

 

Tips en venn Skriv ut