Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Feiegebyr

Feiegebyr

Gebyret betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Gebyret dekker tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner. Størrelsen på gebyret bestemmes politisk og dekker driften av det lokale feiervesenet. Feiervesenet drives etter selvkost-prinsippet, noe som vil si at samlet inntekt fra gebyret ikke skal overstige hva det faktisk koster å levere tjenesten.

 

Om feiing og tilsyn på Nordmøre og Romsdal brann og redning sine nettsider