Nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan søke om nedsatt eiendomsskatt eller fritak fra hele innkrevingen dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig at kommunen krever inn skatten.

Vilkårene er strenge, og det er i utgangspunktet ingen som har rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse. Det foretas en individuell og konkret vurdering av behovet. Ordningen skal kun være en sikkerhetsventil som kommunen kan benytte til å avhjelpe i helt spesielle situasjoner.

Dette blir normalt tatt med i vurderingen: 

  • inntekter
  • bankinnskudd
  • aksjer/fond
  • andre eiendommer
  • annen formue
  • gjeld
  • andre eiere
  • andre medboere
  • eiendommens verdi

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Du må legge ved kopi av siste tilgjengelige likning. Eiere av borettslagsleiligheter må legge ved dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt. Du kan også legge ved annen dokumentasjon som du mener er relevant for søknaden.

Fyll ut søknadsskjemaet

I feltet "Søkers økonomi" skal du fylle inn gjeldende tall på søknadstidspunktet.

Søk om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Lovhjemmel

Hjemmel for fritak ligger i eiendomsskatteloven

Kontakt

Hans Christian Tho
saksbehandler eiendomsskatt
E-post
Mobil 477 65 339