Eiendomsskatt for næringseiendom

Eiendomsskatt for næringseiendom

Etter kommunesammenslåingen har alle næringseiendommer fått ny takst gjeldende fra 1.1.2020. Skattetaksten skal etter eiendomsskatteloven gjenspeile eiendommens markedsverdi.

Skattesatsene i henholdsvis gamle Nesset, Midsund og Molde vil være ulike i en harmoniseringsperiode på 3 år. Årsaken til dette er overgangsreglene for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Fra 2023 vil det være lik skattesats i hele kommunen.

Eiendomsskattesatser for næring, kraft/EL (generell sats) for 2020
Område Promillesats for næring
Tidligere Nesset kommune 6, 15 promille
Gamle Molde kommune 3,578 promille
Tidligere Midsund kommune 1 promille

Takst på næringseiendom

Næringseiendommer er taksert av kommunen i samarbeid med Eskan AS. 

De formelle takstvedtakene er gjort av en sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret. 

Dersom du finner feil i taksten eller mener at den er høyere enn markedsverdi

Dersom du mener at taksten er høyere enn markedsverdi eller du finner en feil i taksten, kan du sende en klage. Bruk klageskjemaet nedenfor. 

Skjema for klage på eiendomsskattetakst - for fritidsboliger, ubebygde tomter og næringseiendom.

Det er viktig at du betaler regningen til kommunen til forfall selv om du har sendt endringsmelding eller klaget til Skatteetaten. Kommunen vil korrigere beløpet på en seinere regning dersom Skatteetaten gjør endringer i taksten. 

​Har du spørsmål om eiendomsskatt?

Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Hans Christian Tho
saksbehandler eiendomsskatt
E-post
Mobil 477 65 339