Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker.
 

Eiendomsskattelisten for utskrevet eiendomsskatt 2020

Eiendomsskattelisten for utskrevet eiendomsskatt 2020 (PDF, 2 MB)

Eiendomsskattelisten viser utskrevet skatt per utskrivingstidspunktet 26.06.2020. Det blir ikke oppdatert med korreksjoner som følge av rettinger eller klagebehandling gjennom året.

Listen over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2020

Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2020 (PDF, 159 kB)

Min side

Husk at du også finner informasjon om eiendomsskatt for din eiendom ved å logge inn på Min side.

Med bakgrunn i overgangsreglene for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing skal tidligere Nesset, Molde og Midsund kommuner sine skattesatser harmoniseres fram til 3,6 promille i 2023. Se her for mer informasjon om satsene i 2020 for bolig- og fritidseiendom, og næringseiendom.

Taksering

Eskan AS har bistått kommunen i prosjektet med taksering for nye Molde kommune.
Sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret har fastsatt takster på bakgrunn av rammer og retningslinjer for taksering, samt sonekart for næring og eiendom uten skatteetatens formuesgrunnlag:

  1. Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt (PDF, 2 MB)
  2. Se sonekart for næring
  3. Se sonekart for bolig

Last ned sonekart:

Sonekart næring, sentrum (JPG, 123 kB)
Sonekart næring, sør (JPG, 199 kB)
Sonekart næring, vest (JPG, 180 kB)
Sonekart næring, øst (JPG, 253 kB)
Sonekart bolig, sentrum (JPG, 135 kB)
Sonekart bolig, sør (JPG, 219 kB)
Sonekart bolig, vest (JPG, 205 kB)
Sonekart bolig, øst (JPG, 241 kB)

Har du spørsmål om eiendomsskatt?

Felt merket med * må fylles ut