Sirkusplass/Tivoliplass

Plass for sirkus og tivoli.

Molde kommune stiller plass til disposisjon for dette formål i området mellom Retirostranda og Båthavna på Tøndergård, ca 3 km øst for bykjernen.
Her er også parkeringsmuligheter for tilhørende biler og vogner.

Plassen forvaltes av Molde Båthavnlag, etter avtale mellom Molde kommune og Båthavna ved Tøndergård.

Kriterier for  bruk av arealet og parkeringsplass.

Søknad om leie av sirkus og tivoliplass må sendes til Kulturtjenesten.

Sirkus- og tivolieiere eller organisasjoner som samarbeider med tivoli , kan disponere plassen etter avtale og betaling av fastsatt leie med Molde Båthavnlag.
Leietaker har ansvaret for å rydde plassen etter hver dag i leieperioden. For aktiviteter der  papir, mat etc.inngår,  gjelder dette for hele området.
Ved tilgrising og manglende opprydding, vil leietaker bli belastet pr. utført timeverk.


Tjenesten ligger for tiden inne i forslag til reguleringsplan for Retirostranda og Båthavna på Tøndergård .

Pris

Det koster kr 2000,- å leie plassen. Ut over en uke avtales særskilt. Leien betales til båthavna. 
  
 


Annen informasjon

Tivoli og sirkus kan unntaksvis også settes opp andre steder i Molde, men i så fall må det avtales med aktuelle grunneiere, og avklares med naboer m.v.
Tips en venn Skriv ut