• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Meddommer/lagrettemedlem - kandidat til verv

Skjemautfylling

Meddommere lagrettmedlem - søknad

Vervet gjelder:

Meddommere (tingretten) og lagrettemedlemmer (lagmannsretten) spiller viktige roller i rettssystemet og stiller på lik linje med fagdommerne. Som meddommer eller lagrettemedlem skal du vurdere både skyldforhold og ev. straff, og din stemme teller like mye som en fagdommers stemme.
Som meddommer eller lagrettemedlem må du regne med å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssaker varer mellom én og tre dager, men enkelte saker kan vare noe lenger.

Vervet er en samfunnsplikt og du vil normalt få fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, kan du få erstatning for legitimert tap.

Du behøver ikke ha juridisk bakgrunn eller andre kvalifikasjoner for vervet. Domstolloven stiller bl.a. krav om at du må:

  • være fylt 21 år, men ikke være eldre enn 70 år
  • være folkeregisteret i kommunen og ha stemmerett
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller være folkeregisteret i Norge de siste tre årene
  • ha tilstrekkelige norskkunnskaper
  • være lovlydig (ikke straffedømt)

Det er kommunestyret som velger meddommere og lagrettemedlemmer. Valget foregår hvert fjerde år, og det kan i tillegg bli foretatt suppleringsvalg i perioden.

*
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Ansvarlig: Molde kommune | Telefon: 71 11 10 00 | Epost: postmottak@molde.kommune.no