Retningslinjer Kulturprisen

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som er hjemmehørende i Molde kommune. Vedkommende må ha vist vedvarende og/ aktiv kulturinnsats over det vanlige

Molde kommunes kulturpris

Vedtatt av Drift- og forvaltningsutvalget 2. september 2013

  1. Navnet på prisen er Molde kommunes kulturpris. Prisen deles ut hvert år.
  2. Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen.
  3. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som er hjemmehørende i Molde kommune. Vedkommende må ha vist vedvarende og aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Hvis innsatsen til vedkommende har kommet Molde kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen.
  4. Kulturprisen kunngjøres med en frist for å sende inn forslag på kandidater det enkelte år. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.
  5. Kultursjefen fremmer et forslag til vedtak overfor Drifts- og forvaltningsutvalget og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.
  6. Prisen er på kr. 10.000,- eller et kunstverk med tilsvarende verdi, samt diplom.
  7. Prisen overrekkes av ordføreren på kommunestyrets siste møte i året  - vanligvis i desember.

 

 

Tips en venn Skriv ut