Politiske møter i november

Kommunestyret
16.11. kl. 17.00, kommunestyresalen, rådhuset

Kommunestyretmøtene filmes og du kan følge sendingen her

Formannskapet
07.11. kl. 12.00, formannskapssalen, rådhuset
21.11. kl. 18.00, formannskapssalen, rådhuset

Drift- og forvaltningsutvalget
06.11. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Plan- og utviklingsutvalget
14.11. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset
28.11. kl. 15.00, formannskapssalen, rådhuset

Eldrerådet
06.11. kl. 10.00, Innsikten, rådhuset

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
09.11. kl. 10.00, formannskapssalen, rådhuset

Ungdomsrådet
16.11. kl. 15.15, Galleriet, rådhuset

Moldebadet KF
02.11. kl. 16.30, møterom Moldebadet

Molde Eiendom KF
03.11. kl. 13.00, Julsundvegen 13
15.11. kl. 14.00, Julsundvegen 13

Kontrollutvalget
30.11. kl. 12.00, Galleriet, Molde rådhus

Gå til møtekalender og saksdokumenter

ORDFØREREN

Tips en venn Skriv ut