Politisk sekretariat

Seksjonsleder: Marianne Lianes
Telefon: 71 11 10 00 

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, plan- og utviklingsutvalget, drift- og forvaltningsutvalget og administrasjonsutvalget samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

I Molde kommune er det politisk sekretariat som har ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Utvalgssekretær Styrer, råd og utvalg
Marianne Lianes


Kommunestyret
Formannskapet
Drift- og forvaltningsutvalget
Klagenemnda
Administrasjonsutvalget
Valgkomiteen
Valgstyret
Politirådet
 

Jon Cato Augensen
Plan- og utviklingsutvalget,
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
Hovedarbeidsmiljøutvalget og
Eldrerådet
 

 

Tips en venn Skriv ut