Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement

Alle kommuner skal ha et gyldig delegeringsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken myndighet politikerne har delegert til administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ som har innstillingsmyndighet.

I reglementet er det beskrevet hvilken innstillingsrett/innstillingsmyndighet og avgjørelsesmyndighet organene har. De faste utvalgene kan behandle sakene og vedta et forslag til vedtak, men dette må evt. fremmes på nytt i formannskap eller kommunestyre.

Dette som følge av at Formannskapet har innstillingsrett til kommunestyret og rådmannen har innstillingsretten til formannskapet.

Delegeringsreglementet for Molde kommune 2016 - 2019 (PDF, 163 kB)

Fant du det du lette etter?