Styret for Moldebadet KF

Styret for Moldebadet KF

Moldebadet KF ledes av et styre som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dens virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt eventuelle vedtak og retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

Styret fører tilsyn med daglig leders utførelse av sitt lederskap.

Styremedlemmer i Moldebadet KF