Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Styret for Molde Eiendom KF

Styret for Molde Eiendom KF

Styrets oppgaver og myndighet er:

  • myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.
  • påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre.
  • utarbeide stillingsbeskrivelse for stillingen som daglig leder, og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
  • sørge for at saker som skal behandles i kommunestyret er tilstrekkelig forberedt.
  • ta opp lån i samsvar med rammer gitt av kommunestyret.

Styret for Molde Eiendom KF