Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet fungerer som et konsultativt organ for Molde kommune i saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet bør konsulteres i saker som omfatter forhold i kommunal saksbehandling i eksempelvis disse saksområdene:

  • Plan- og bygningssektor
  • samferdsel
  • barnehage
  • skole
  • kultur
  • idrett
  • friluftsliv
  • helse
  • pleie- og omsorgstjenesten
  • samt større og overgripende saker som økonomiplan og årsbudsjett

Medlemmer:

Are Krohn Venås, FrP (leder)
Eva Britt Mauseth, H (nestleder)
Marit Viken, A

Sekretær: Jon Cato Augensen

Varamedlemmer:

Margareth Hoff Berg, uavhengig
Tore Bringslid, H
Hallgeir Ringstad, KrF

Representanter fra interessegrupper:

 

Bevegelseshemmede

Medlem: Tove Anita Gribbestad
Varamedlem: Odd Ketil Talsethagen

Hørselshemmede

Medlem: Bodil Ø. Jacobsen
Varamedlem: Håkon Leikarnes

Skjulte funksjonshemminger

Medlem: Anton Iversen
Varamedlem: Merete Avery

Psykisk helsevern

Medlem: Oddrun Beyer Holm
Varamedlem: Åshild Sivertsen

Synshemmede

Medlem: Harald Andreassen
Varamedlem: Solveig Røbekk Harstad

Utviklingshemmede

Medlem: Per Storstad
Varamedlem: Harald Eriksen

Representanter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne