Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse har 9 representanter.

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse ved lederen eller en annen representant valgt av rådet, kan gis anledning til å legge fram rådets syn på saker under rådets interesseområde som er til behandling i et hovedutvalg, men deltar ikke i ordskiftet. Bruk av slik anledning skal være avklart med møtelederen før møtet starter.

Rådet fungerer som et konsultativt organ for Molde kommune i saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Representanter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne