Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Politirådet

Politirådet

Politirådet er et samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi.

Hovedmål

Politirådets formål er å skape trygghet for alle innbyggere i Molde kommune. Det skal være et godt oppvekstmiljø for barn og unge, kriminalitet og rusmisbruk skal forebygges.

 • sørge for sikkerhet og trygghet for publikum i Molde sentrum og innbyggerne i kommunen for øvrig
 • forebygge kriminalitet blant barn og unge
 • forebygging av voldelig ekstremisme
 • forebygge vold i nære relasjoner

Politirådet har møter tre ganger årlig eller oftere hvis behov.

Politirådet består av:

 • ordfører (leder av rådet)
 • varaordfører
 • rådmann
 • driftsavdelingen, kommunalsjef (eller stedfortreder)
 • plan- og utviklingsavdelingen, kommunalsjef (eller stedfortreder)
 • barnevernleder
 • politistasjonssjef
 • SLT-koordinator - funksjon som bindeledd mellom politirådet og utførernivået

Partene i politirådet - kommune og politi - står videre fritt til å invitere med andre aktuelle aktører/ressurspersoner ved behov i de enkelte møtene.

 • ordfører er leder av politirådet.
 • Molde kommune er sekretariat
 • alle politirådets medlemmer kan melde inn saker, disse må meldes sekretariatet senest to uker før rådet skal møtes.