Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Molde kommunestyre

Molde kommunestyre

Kommunestyret i Molde har 59 representanter. Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6.

Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til kommunedirektøren. Følgende saker skal kommunestyret alltid avgjøre:

  • oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
  • fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
  • fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

Representanter i Molde kommunestyre 2019-2023