Molde kommunestyre

Molde kommunestyre

Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6.

Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til rådmannen. Følgende saker skal kommunestyre alltid avgjøre:

  • oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
  • fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
  • fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

Representanter i nye Molde kommunestyre

Representanter i Molde kommunestyre 2015 - 2019