Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Seksjonsleder: Marianne Lianes
Telefon: 71 11 10 00

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, plan- og utviklingsutvalget, drift- og forvaltningsutvalget og administrasjonsutvalget samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

I Molde kommune er det politisk sekretariat som har ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Marianne Lianes er utvalgssekretær for:

 • kommunestyret
 • formannskapet
 • drift- og forvaltningsutvalget
 • klagenemnda
 • administrasjonsutvalget
 • valgkomiteen
 • valgstyret
 • politirådet

Jon Cato Augensen er utvalgssekretær for:

 • plan- og utviklingsutvalget
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • hovedarbeidsmiljøutvalget
 • eldrerådet

Kontaktinformasjon

Marianne Lianes
Seksjonsleder
E-post
Telefon 71 11 11 06
Jon Cato Augensen
Konsulent
E-post
Telefon 71 11 11 19