Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Politiske møter i 2020

Politiske møter i 2020

1. halvår

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00)

 

6.

12.

23.

14.

18.*

Formannskapet (kl. 13.00*/16.00)

21.

04.* 25.

10.* 24.

28.*

12. 26.*

16.

Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00)

28.

11.

17.

21.

19.

09.

Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00)

20.

24.

16.

27.

18.

08.

Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00)

13.

10.

09.

20.

25.

15.

Eldrerådet (kl. 10.00) 

 

03.

02.

29.

20.

10.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00)

 

 

03.

02.

29.

20.

10.

Ungdomsrådet (kl. 15.15)

23.

13.

26.

16.

14.

 

 

2. halvår

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00)

 

 

17.

15.

19.

17.*

Formannskapet (kl. 13.00*/16.00)

 

25.

08.* 22.

06.* 20.

03.* 17.

01.* 15.

Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00)

 

18.

15.

27.

24.

08.

Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00)

 

24.

21.

19.

16.

14.

Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00)

 

17.

14.

12.

09.

07.

Eldrerådet (kl. 10.00)

 

31.

28.

26.

30.

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00)

 

31.

28.

26.

30.

 

Ungdomsrådet (kl. 15.15)

 

 

17.

15.

12.

10.

 

Last ned møteplanen