Trygt å stemme i Molde

Trygt å stemme i Molde

Valget gjennomføres uavhengig av pandemisituasjonen. Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Alle valglokaler har ekstra fokus på:

  • håndhygiene
  • rengjøring
  • avstandskrav

Ved behov, for eksempel ved et lokalt smitteutbrudd, innføres ekstra smitteverntiltak. 

Stem tidlig

Skal du stemme 12. eller 13. september, stem tidlig for å unngå lange køer. Krav til avstand kan føre til ekstra lange køer om du velger et tidspunkt mange andre også stemmer, for eksempel rett etter jobb.

Husk også at du kan stemme i hele kommunen. Du trenger ikke stemme i det valglokalet som er oppført på valgkortet. 

Smittevernråd

  • Hold avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ikke møt opp i valglokalet om du er syk

Les mer

Les mer om gjennomføringen av Stortingsvalg 2021

Kontakt

Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 477 67 202
Marianne Lianes
seksjonsleder
E-post
Telefon 414 00 025