Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom

  • du er norsk statsborger
  • du er over 18, eller fyller 18 år i 2021
  • du er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Flytter du til Molde etter 30. juni?

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Bor du i utlandet?

Informasjon til deg som er bosatt i utlandet finner du på valg.no

Slik vet du om du har stemmerett

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Det viser også hvilken valgkrets du tilhører. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

I år er valgkortet digitalt for de fleste. Les mer på valg.no

Manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. Du trenger ikke å registrere deg eller melde deg inn i manntallet - har du stemmerett, er du manntallsført. Du kan sjekke om du er innført i manntallet.

 

 

Rette feil i manntallet

Er du ikke innført i manntallet, eller du mener det er andre feil? Send en skriftlig og begrunnet klage til

Valgstyret i Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller på e-post: politisk.sekretariat@molde.kommune.no 

Krav om retting gjelder feil, ikke flytting etter 30. juni 2021.

Les mer om manntallet på valg.no

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Kontakt

Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 477 67 202
Marianne Lianes
seksjonsleder
E-post
Telefon 414 00 025