Bli valgmedarbeider

Bli valgmedarbeider

Molde kommune trenger valgmedarbeidere til Stortingsvalget 2021.

I år er det Stortings- og sametingsvalg og Molde kommune søker valgmedarbeidere fra 10. august til 13. september.

Vi søker medarbeidere til å jobbe i hele eller deler av denne perioden. Arbeidsoppgavene vil være vakt og veilederfunksjoner, avkryssing i elektronisk manntall og stemmemottak.

Hvem kan søke

Alle valgmedarbeidere må være over 18 år, og kan ikke stå som listekandidater til partiene som stiller liste. Opplæring blir gitt. Lønn blir fastsatt etter avtale.

Elektronisk søknad

Alle må søke elektronisk.

Søk om å bli valgmedarbeider

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på e-post: politisk.sekretariat@molde.kommune.no