Spørsmål om koronaviruset?

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

I Molde kommune er det politisk sekretariat som har ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Marianne Lianes er utvalgssekretær for:

 • formannskapet
 • kommunestyret
 • klagenemnda
 • valgutvalget
 • valgstyret
 • politirådet

Jon Cato Augensen er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
 • hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
 • administrasjonsutvalget
 • hovedarbeidsmiljøutvalget

Lill Kristin Stavik er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for helse og omsorg
 • kommunedelsutvalget i Nesset
 • eldrerådet
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kontaktinformasjon

Marianne Lianes
Seksjonsleder
E-post
Telefon 71 11 11 06
Mobil 414 00 025
Jon Cato Augensen
Konsulent
E-post
Telefon 71 11 11 19
Lill Kristin Aspås Stavik
Konsulent
E-post
Telefon 71 23 11 04