Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

I Molde kommune er det politisk sekretariat som har ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Marianne Lianes er utvalgssekretær for:

 • formannskapet
 • kommunestyret
 • klagenemnda
 • valgutvalget
 • valgstyret
 • politirådet

Jon Cato Augensen er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
 • hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
 • administrasjonsutvalget
 • hovedarbeidsmiljøutvalget

Lill Kristin Stavik er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for helse og omsorg
 • kommunedelsutvalget i Nesset
 • eldrerådet
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kontakt

Marianne Lianes
seksjonsleder
E-post
Telefon 414 00 025
Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 477 67 202
Lill Kristin Aspås Stavik
konsulent
E-post