Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat tilrettelegger de politiske møtene, er sekretariat og yter service overfor formannskapet, kommunestyret, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, samt andre råd og utvalg etter nærmere bestemmelse.

I Molde kommune er det politisk sekretariat som har ansvaret for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Marianne Lianes er utvalgssekretær for:

 • formannskapet
 • kommunestyret
 • klagenemnda
 • valgutvalget
 • valgstyret
 • politirådet

Jon Cato Augensen er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø
 • hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd
 • administrasjonsutvalget
 • hovedarbeidsmiljøutvalget
 • rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Trygve Klæboe Henriksen er utvalgssekretær for:

 • hovedutvalg for helse og omsorg
 • kommunedelsutvalget i Nesset
 • eldrerådet

Kontakt

Marianne Lianes
seksjonsleder
E-post
Telefon 41 40 00 25
Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 47 76 72 02
Trygve Klæboe Henriksen
saksbehandler
E-post
Mobil 91 39 15 25