Viktige datoer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Viktige datoer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

24. april: Frist for å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret (kl 12.00) 

2. mai: Frist for partiene for å bestille stemmesedler (kl 12.00) 

19. juni: Frist for å kreve et eksemplar av manntallet, eller uttrekk av manntallet

3. juli–9.august: Tidligstemming (husk å bestille tid)

10. august–8. september: Ordinær forhåndsstemming

6. september: Frist for å søke om ambulerende stemmegivning

11. september: Valgdag