Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

Disse har stemmerett under kommunestyre- og fylkestingsvalget

Norske statsborgere som:

  • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • være, eller noen gang ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge (gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller deres familier)

I tillegg har følgende personer stemmerett:

  • statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Flytter du til Molde etter 30. juni?

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Bor du i utlandet?

Informasjon til deg som er bosatt i utlandet finner du på valg.no

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Det viser også hvilken valgkrets du tilhører. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

I år er valgkortet digitalt for de fleste. 

Manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. Du trenger ikke å registrere deg eller melde deg inn i manntallet - har du stemmerett, er du manntallsført. Du kan sjekke om du er innført i manntallet.

Rette feil i manntallet

Er du ikke innført i manntallet, eller du mener det er andre feil? Send en skriftlig og begrunnet klage til

Valgstyret i Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller på e-post: politisk.sekretariat@molde.kommune.no 

Krav om retting gjelder feil, ikke flytting etter 30. juni 2023.

Les mer om manntallet på valg.no

Kontakt

Trygve Klæboe Henriksen
saksbehandler
E-post
Mobil 91 39 15 25
Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 47 76 72 02
Marianne Lianes
seksjonsleder
E-post
Telefon 41 40 00 25