Du må gjerne forhåndsstemme

Du må gjerne forhåndsstemme

Når kan du forhåndsstemme?

I perioden 10. august til 8. september kan du stemme i alle kommuner i hele landet. 

Hvem kan stemme?

Disse har stemmerett under kommunestyre- og fylkestingsvalget

Her kan forhåndsstemme i Molde kommune: 

 • Kommunens lokaler i Midsund butikksenter: Hverdager kl. 09.00 – 14.30
 • Molde rådhus: Hverdager kl. 08.00 – 15.30
 • Eidsvåg kommunehus: Hverdager kl. 08.00 – 15.30

I tillegg har vi lørdagsåpent:

 • Molde rådhus: 26. august kl. 11.00-15.00 og 2. september kl. 11.00 – 15.00
 • Eidsvåg kommunehus: 2. september kl. 11.00-15.00
 • Kommunens lokaler i Midsund butikksenter: 2. september kl. 11.00-15.00

Vi tar også imot forhåndsstemmer her:

 • Bergmo omsorgssenter: 14. august kl. 9.30 – 12.30
 • Glomstua omsorgssenter: 15. august kl. 11.00 – 13.00
 • Kirkebakken omsorgssenter: 16. august kl. 13.00 – 15.30
 • Kleive omsorgssenter: 17. august kl. 11.00 – 13.00 
 • Knausensenteret. 18. august kl. 13.30 – 15.30
 • Molde sykehus: 21. august. kl. 11.00 – 14.00
 • Midsund omsorgssenter: 22. august kl. 12.00 – 14.00
 • Skåla omsorgssenter: 23. august kl. 11.00 – 13.00
 • Råkhaugen omsorgssenter: 24. august kl. 11.00 – 13.00
 • Nesset omsorgssenter: 28. august kl. 11.00 – 12.30
 • Vistdal skule: 28. august kl. 15.00 – 17.00
 • Molde videregående skole: 29. august kl. 12.00 – 14.30
 • Romsdal videregående skole: 30. august kl. 09.00 – 12.30
 • Høgskolen i Molde: 31. august kl. 10.00 – 14.00

Hvordan forhåndsstemme?

Du må ha med gyldig legitimasjon for å stemme. Eksempel: Pass, førerkort (også digitalt), bankkort med bilde. Ta gjerne også med valgkort på mobil eller papir.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte navnene til de politiske partiene, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/liste du vil stemme på. Du kan også skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer. Det samme gjelder dersom du stemmer utenfor fylket ditt.

Stemme fra utlandet

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du stemme på forhånd ved norske utenriksstasjoner eller hos særskilt oppnevnte stemmemottakere, eller du kan brevstemme.
Mer informasjon om å stemme fra utlandet finner du på valg.no.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er. Fristen for å søke om å stemme hjemme er onsdag 6. september, klokken 10.00.

Når du tar kontakt med kommunen må du oppgi årsaken til at du ønsker å benytte deg av denne muligheten. Det er ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Det er ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med kommunen og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Fristen for å søke om å stemme hjemme er nå utløpt.

e-post: politisk.sekretariat@molde.kommune.no  

Se også

Stemme på valgdagen

Disse kan du stemme på (valglister)

Hvem kan stemme?

Kontakt

Jon Cato Augensen
saksbehandler
E-post
Mobil 47 76 72 02