Spørsmål om koronaviruset?

Vedtatte planer og strategier

Innholdet gjelder kun "gamle" Molde kommune

Innholdet på disse sidene er ikke oppdatert mot sammenslåing mellom Midsund, Molde og Nesset. Innholdet her gjelder for "gamle" Molde kommune. Sidene vil bli oppdatert.