Lillekollen barnehage

Lillekollen barnehage

Molde kommune har startet planlegging av nye Lillekollen barnehage.

Prosjektet omfatter riving av de to nordligste byggene, som erstattes av nytt barnehagebygg for 150 barn. Bjørsito-bygningen skal beholdes og renoveres. Lillekollen ble sommer 2019 vedtatt som en del av Smart Molde-satsingen med overordnet målsetting:

"Lillekollen skal være et lite testområde for bærekraftig boligområde med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft." (Smart Innovation Norway)