Idrettens hus

Idrettens hus

Et nytt idrettens hus skal stå ferdig til skolestart 2021/2022. Prosjektet har en ramme på 183 millioner kroner. Et område for egenorganisert aktivitet er under planlegging.

Kontaktinformasjon

Randi Myhre
Utviklingssjef
E-post
Telefon 71 11 11 83
Mobil 976 92 996