Helsehus i Eidsvåg sentrum

Helsehus i Eidsvåg sentrum

Oppstart planlegging: 2016
Oppstart bygging: 2020
Antatt ferdigdato: Vinter 2020/2021

Utsikt fra tomten til helsehuset, Eidsvåg i Nesset kommune - Klikk for stort bildeUtsikt fra tomten til helsehuset

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge nytt helsehus i Eidsvåg sentrum. Helsehuset skal huse legekontor, privat tannlege, offentlig tannlege, base for hjemmetjenesten, 16 omsorgsboliger, dagsenter for eldre med mer. 

Når helsehuset er tatt i bruk skal helsefløyen/østfløyen til kommunehuset saneres til fordel for parkering og ny innkjøring. Dobbeltgarasjen i det nordøstlige hjørnet av tomten skal også saneres. 

Vi har utformet mål for prosjektet: 

Samfunnsmål

Helsehuset skal:

  • Oppleves som et sentrumsnært knutepunkt for helsefaglige tjenester
  • Være en møteplass mellom beboere, pårørende, frivillige og befolkningen for øvrig, på tvers av generasjoner

Effektmål

Helsehuset skal bidra til:

  • Økt trygghet for innbyggere, beboere, pårørende og ansatte
  • Bedre helse, ved å tilrettelegge for, og inspirere til, aktivitet innendørs og utendørs
  • Redusere behovet for institusjonsplasser
  • Selvstendighet i egen bolig lengst mulig
  • Effektiv ressursbruk, tverrfaglig samhandling og gode tjenester

Resultatmål

Prosjektet skal:

  • Levere et driftsøkonomisk bygg, som fremstår innovativt og med god kvalitet
  • Levere attraktive arealer til leietakere og ansatte, for å opprettholde et godt tjenestetilbud

Hvorfor gjør vi dette?

Kommunestyret i Nesset vedtok i 2014 at helsefløyen tilknyttet kommunehuset trengte en omfattende rehabilitering. I 2015 ble det også vedtatt bygging av 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling på sentral tomt i Eidsvåg. 

Deretter ble det foreslått å se på disse to prosjektene samlet. Det ble bevilget penger til å gjennomføre et forprosjekt i 2016, og resultatet er at vi nå skal bygge et nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.

Hva skjer når?

Det ble i 2016 utført grunnundersøkelser av tomten for å avklare om tomten kunne bebygges med en bygning av denne størrelsen. Resultatet av undersøkelsene er at bygget må pælefundamenteres.

Helsehuset planlegges i 2018, og byggestart blir i 2020. Målet er at bygget skal være innflyttingsklart vinteren 2020/21.

Etter innflytting skal arbeidet utendørs ferdigstilles. Dette inkluderer sanering av dagens helsefløy i tilknytning til kommunehuset, samt opparbeiding av parkeringsplass med mer. 

Hvor er det?

Helsehuset skal bygges på parkeringstomten øst for Nesset kommunehus. 

 

Hvem er ansvarlig?

Molde kommune er byggherre.

Dokumenter

-

Galleri