Om Smart Molde

Om Smart Molde

Hva er en smart by?

I det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn defineres smart by på denne måten:

«Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige».

Les det nasjonale smartby-veikartet her.

Smart Molde er et program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Vi skal legge til rette for kompetanseutvikling og etablere arenaer for samarbeid om prosjekter innen bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi skal sammen sette kursen mot fremtiden!

Les mer om våre samarbeidspartnere Smart Innovation Norway, NCE iKuben og ProtoMore.

Satsningsområder

Det er valgt ut seks satsningsområder hvor Molde har spesielt gode forutsetninger for å utvikle prosjekter som kommer samfunnet til gode. For å oppnå dette kreves tett samarbeid mellom akademia, frivilligheten, offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne i byen.

De seks områdene er:

  • Smart energi
  • Smarte bygg og hjemKlikk for stort bilde
  • Smart vann
  • Smart helse og offentlige tjenester 
  • Smart mobilitet
  • Smart samhandling

 

Følg oss på Facebook

Kontaktinformasjon

Mette Jane Holand
Innovasjon- og endringsguide
E-post
Mobil 900 17 957