Velkommen til ny nettside!

Midsund, Molde og Nesset er Molde kommune fra 1. januar 2020, og dette er vår nye, felles nettside!

Den er fortsatt under utvikling, og det kan hende at du finner sider som ikke er oppdatert ennå. Gi oss gjerne tilbakemelding på "fant du det du lette etter".

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Nå skal vi stake ut kursen for nye Molde kommune! Hvilke satsingsområder og overordna mål skal vi ha, og hvordan skal vi nå dem?

Arbeidet med den første, felles samfunnsplanen for nye Molde kommune er i gang, og etter planen skal den vedtas høsten 2020. Dette blir nye Molde kommunes overordnede styringsdokument.

Du skal bli hørt og involvert

Vi legger opp til en bred prosess hvor innbyggere, politikere og ansatte i kommunen skal medvirke underveis. Det blir arrangert folkemøter, workshops og ulike samlinger. Det blir også satt ned arbeidsgrupper som skal arbeidet med utvalgte tema.

Kontaktinformasjon

Björn Gregull
Overarkitekt
E-post
Mobil 926 01 644