Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

Vinter i Molde

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg.

Det varsles for fint svevestøv (PM 2,5) og summen av fint og grovt svevestøv (PM 10), begge stammer i hovedsak fra veitrafikk og vedfyring, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer og langtransportert bakkenært ozon (O3).

Graden av forurensning vises i høyoppløselige digitale kart. Det blir også gitt helseråd ut i fra forurensningsgrad. Det er verdt å merkes seg at varslingene er basert på beregninger og ikke målinger.

Den nye tjenesten Luftkvalitet i Norge er et  verktøy for kommunen  i arbeidet med å bedre luftkvaliteten lokalt, og innbyggere får lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der de bor og oppholder seg.

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

 

Hygieneingeniør Svein Kvakland i helsetjenesten er kommunens kontaktperson.

Telefon: 71 11 12 45 / 941 57 225, e-post: svein.kvakland@molde.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut