Næringslivet i Molde

Næringslivet i Molde er svært eksportrettet. Møre og Romsdal har i mange år vært et av de største og mest verdiskapende eksportfylkene. Med omlag 2000 industriarbeidsplasser er Molde en betydelig industriby. De fleste av disse arbeidsplassene er i det maritime, og regionen er en stor leverandør av varer og tjenester til olje, gass og maritim sektor.

Molde kommune har lav arbeidsledighet, høy sysselsettingsandel blant kvinner og en relativt høyt utdannet befolkning. Høyskolen i Molde sammen med Møreforskning utgjør landets største mijø innen transport og logistikk.

Du finner mer informasjon om næringslivet i Molde på Molde Næringsforums nettsider

Tips en venn Skriv ut