Moldemarka og fjorden

Moldemarka

Moldemarka 

Moldemarka er et sentralt trekk i Moldes landskapsbilde og er et kjerneområde for naturopplevelser og rekreasjon. Samtidig er det flere andre interesser knyttet til Moldemarka. Dette er regulert gjennom en egen plan "markaplanen" som ble til gjennom deltakelse i det statlige "Prosjekt bymark". Her skal det, gjennom en offensiv naturforvaltnings- og friluftspolitikk, videreutvikles verktøy og rutiner for planlegging og forvaltning av bymarker.

 

Konkrete tiltak er gjennomført i marka ved Fjellbrudammen, adkomst fra Langmyrvegen til marka samt sti videre til Hindalsrøra. Ny utfartsveg til Moldevatnet er blitt svært populær. Alt skjer i samarbeid mellom kommunen og lokale lag som Moldemarkas Venner, Selskabet for Molde Byes Vel og med grunneierne.

 

Fine turveger i Moldemarka

Moldefjorden

Også Moldefjorden er en viktig og mye benyttet ressurs som friluftsområde med gode rekreasjonsmuligheter gjennom båtsport, sjøfiske, og annen aktivitet knyttet til sjøen. Blant de mange holmer og øyer i fjorden finnes den hellige øya Veøya med sin godt bevarte hemmelighet; middelalderkirken fra 1200-tallet, og med landets første landskapsvernområde.

Hjertøya

Rett ut for byen ligger også Hjertøya som i 1997 ble kåret til årets friluftsområde i fylket. Her ligger det kommunale småbruket Hjertøyplassen med badeplass, og ikke minst Fiskerimuseets samlinger. Egen båtrute går fra Torget og hit hver dag om sommeren. Øyriket i fjorden, fjellpanoramaet og aktivitetene gir anledning til unike naturopplevelser her, i byen hvor kultur og natur møtes.

Skiløyper

Moldemarka er også godt besøkt om vinteren, og når det er snø er det oppkjørt skispor blant annet i lysløypa som slynger seg gjennom marka.

Ei nasjonal, oppdatert oversikt oppkjørte skiløyper finner du her. I kartet under kan du bla deg gjennom løypestatus på Skaret og i Moldemarka.

Tips en venn Skriv ut