Molde Vann og Avløp KF

 

Daglig leder:      Bjarte Koppen
Adresse: Plutovegen 7, 6419 Molde
Telefon: 71 11 10 00
E-post: postmottak@molde.kommune.no


Vakttelefon vann:  932 31 431

Vakttelefon avløp: 932 31 432

Både administrasjon og den operative virksomheten holder til i Plutovegen 7.

Molde Vann og Avløp KF utfører alle tjenester knyttet til

  • drift av vann og avløpsrenseanlegg samt forvaltning,
  • drift og vedlikehold av det kommunale vann og avløpsnettet.

Molde Vann og Avløp KF er også tillagt forvaltningsmyndighet for renovasjonen. Det betyr 

  • gjennomføring av tvungen renovasjon,
  • søknader om fritak,
  • deling av abonnement,
  • avtaler om hjemmekompostering og
  • andre henvendelser som fører til enkeltvedtak.

Organisasjonsnummer: 990 695 997


Vedtekter

 

Tips en venn Skriv ut