Molde domkirke

Molde domkirke

Kirken, tegnet av Finn Bryn, ble innviet 8. desember 1957 og har vært domkirke fra 1983 ved opprettelse av Møre bispedømme. Kirken er en toskipet basilika med frittstående klokketårn og regnes som et hovedverk i norsk etterkrigsarkitektur. Høyreist, enkel og ren samtidig som den spiller på elementer tilbake til oldkirken. Med sin sentrale beliggenhet og ypperlige utforming blir Molde domkirke også ofte brukt i kulturelle sammenhenger i tillegg til kirkelige.

Molde domkirke er Moldes tredje kirke, bygd på samme sted. Den første fra ca. 1661 var en korskirke. Da den brant ned ble en nygotisk kirke i dragestil oppført i 1887. Denne trekirken brant ned under bombingen av Molde sentrum 29. april 1940.

Domkirken ble bygget som menighetskirke, men fikk status som domkirke i 1983 i forbindelse med opprettelsen av Møre bispedømme. Kirken er tegnet av arkitekt Finn Bryn (1890-1975). Han fikk oppdraget etter å ha vunnet en konkurranse om ny kirke i Molde i 1948, med prosjektet “Kontemplasjon”. Totale kostnader kom på drøye 3 millioner kroner. Kirken sto ferdig og ble vigslet 8. desember 1957.

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19, jfr. § 22, fredet Riksantikvaren Molde domkirke i 2007. Fredningen omfatter kirkebygningen med sidebygning med kontorfløy og kapell og separat kampanile (klokketårn). Fredningen gjelder bygningenes eksteriør og kirkens interiør i hovedrom, inngangsparti og foajé (våpenhus) og kapellets interiør. Fredningen gjelder også et større område rundt kirken. Den direkte foranledningen for igangsetting av fredningssaken, var diskusjonen om formgivingen av nytt orgel i 1998-99.

 

Kirkeanlegget består av kirkebygg med menighetslokaler i kjelleretasjen, en kontorfløy og et kapell, samt en separat kampanile (klokketårn). Kirkebygget er orientert øst-vest, og består av en foaje, en rektangulært formet kirkesal med sideskip på nordsiden og et sirkelformet kor med en vid åpning mot kirkerommet. Sakristi og kontorer strekker seg i en fløy mot nord, ut fra overgangen kirkesal og kor. På enden av denne fløyen ligger et kapell, med orientering nordvest sørøst. Den separate kampanilen er lagt til kirkebyggets sørvestre side.

 

Kirkebygningen er formet som en langskipet “basilika”, men med sideskip bare på nordre side. Inngangen består av to kobberkledte dører omgitt av felter i naturbetong og med et gavltak over. Gavlfeltet har innlagt mosaikkfelter i flere farger, og øverst en skulpturelt utformet “Guds hånd” som kommer ned gjennom en sky. På sørsiden har veggen fem utkraginger med høye vindusfelt. Koret har en sylinderform som bare delvis går inn i den øvrige bygningskroppen.

 

Kampanilen (klokketårnet), som står ved kirkens sørvestre hjørne, har en kvadratisk grunnplan. Første etasje er lukket og forblendet med gråsten mellom pilarer, mens den høye andre etasje og tredje etasje er åpne omkranset av betongpilarer. I tredje etasje er det tre kirkeklokker støpt av 0. Olsen & Søns Klokkestøperi. I tårnhettens nedre del er det lagt inn et urverk med urskiver i alle fire himmelretninger. Mellom etasjene i kampanilen går det en åpen vindeltrapp. Høyden på kampanilen er ca 60 meter.

 

Bak kirkens bronsedører mot vest er det et lite vindfang. Dette leder inn i en rektangulær, romslig foajé lagt på tvers av bygningen. Midt i foajégulvet er det lagt et treenighetssymbol bestående av tre fisker der hodene er smeltet sammen. Foajeens hoveddører leder inn til kirkerommet, bidørene til trapperom opp til galleri og kjelleretasje med menighetssal, birom og toaletter.

 

Kirkerommet består av et stort rektangulært skip med et lavere sideskip på nordsiden. Hovedskipet har fem høye, smale vindusnisjer med vinduer mot sør, med blyinnfattede katedralglass. Den slakt spissbuete himlingen er påmalt stjernehimmeldekor i forskjellige blåfarger, tegnet av Carsten Lien. Det lavere sideskipet har fem vindussmyg med blyglassmalerier av Oddmund Kristiansen. Disse er de første nonfigurative verk i norsk monumentalt glassmaleri. På sideskipets smale østvegg henger den tidligere kirkens alterbilde med motivet “Kvinnene ved graven” malt av Axel Ender i 1887. I taket henger to rader med fem lysekroner, hver krone består av tre høyder med tre klokkearmaturer i børstet messing. Over midtgangeMolde domkirkeFotograf: JOSCopyright: Molde kommunen henger også en gammel skutemodell, trolig fra den første kirken i Molde.

 

Galleriet går i hele skipets bredde. Brystningen har et sikksakkmønster tegnet av arkitekten og skåret av treskjærer John Schevik. Det opprinnelige orgelet var bygget av Vestre Orgelfabrikk, og sto på vestgalleriet. Dette ble imidlertid byttet med et nytt orgel levert av Rieger Orgelbau i 1999. På kirkens vestvegg, over galleriet, er et rundt blyglassmaleri med et stjernemotiv, tegnet av Finn Bryn.

 

Koret har en sirkelformet grunnplan. Korets gulv er i terrazzo med ulike fargefelt i hvitt, sort og rødt. I de røde feltene er det lagt inn en serie symboler med kors, lilje, anker, vekt, brennende hjerte, speil, kalk osv. På alteret står en korsformet altertavle, modellert og dekorert av Stinius Fredriksen og skåret av John Schevik. Hovedmotivet er Kristus, pantokrator, sittende på en sky. Han holder en bok på venstre kne og gjør en velsignelsesgest med høyre hånd. Bak hodet har han en glorie med innlagt malteserkors. Over figuren er et felt med et trekantsymbol med Guds øye, og rundt dette en sky omgitt av gullbelagte stråler. Under trekanten er Den hellige ånds due. I hver korsarm er de fire bevingede evangelistsymboler med hvert sitt navnbanner. Korets vegger har italiensk flerfarget glassmosaikk med den dominerende grunnfargen blått. På kordørens nordside er en vegghengt prekestol, uten understøttelse, men med himling. Stolen er tegnet av Bryn, og tønnedekoren er skåret av Schevik. På veggen bak døpefonten henger et forgylt og brannmerket trekors fra den første kirken i Molde. Over dette arrangementet er en enkel himling med en utskåret due hengende under.

 

Kapellet er et rektangulært rom med to avsmalende vegger med høye vindusfelter som ender inn i rommets altervegg. Et mindre og flyttbart alter med knefall står mot den sørøstre veggen. Over alteret henger en utskåret og umalt krusifiks uten selve korset. Kapellet har også en løs, nygotisk døpefont og en talestol.

Kilder:
Molde kommunes hjemmesider
Riksantikvarnes bakgrunnsdokument for fredning av Molde domkirke

Tips en venn Skriv ut