Meld inn feil

Kommunen vil gjerne ha beskjed om mørklagte gater, tette avløp, hull i asfalten, skader på turveier og lignende.

Gjelder det felling eller beskjæring av trær og kratt

Fyll ut søknadsskjema om felling av trær/beskjæring av kratt.

Mørke veglys

Molde kommune skal bytte ut hele gatelysanlegget i 2018 til LED armaturer på kommunale veier. Dette er ca 4000 armaturer.

Innmeldte feil som går på enkelt lamper som er mørke kan ikke påregnes å bli utbedret omgående, vi prioriterer skoleveier, gangfelt, kryss og plasser vi vurderer som trafikkfarlige før vi kaller ut vår entreprenør som utbedrer feilene på gatelysnettet.

Vi beklager at dette vil medføre at en del armaturer vil forbli mørke inntil armaturene blir utbyttet til nye LED armaturer.
Hvis det er det er hele områder/gatelyskretser som er mørke ta kontakt med Roger Rekdal på telefon 71 11 13 17 eller mobil 467 73 747.

Veg

Vi vil minne om at riksveger nå er fylkeskommunen sitt ansvar, gjelder det brøyting eller strøing på disse ber vi dere ta kontakt med Statens vegvesen på telefonnummer 175.

Vann og avløp

Henvendelser om manglende vann eller tette avløp på helg blir registrert, men ikke besvart.
Ved akutte tilfeller ber vi dere benytte vakttelefonen som du finner nedenfor.

Vakttelefoner

Gjelder henvendelsen akutte driftsforstyrrelser bruk disse vakttelefonene:

Vann: 932 31 431
Avløp: 932 31 432
Veg: 932 31 420 (for perioden 15. oktober - 15. april)

 

 

Her kan du registrere henvendelsen din


Kartpunkt
Større kart

Tips en venn Skriv ut