Meld inn feil

Kommunen vil gjerne ha beskjed om mørklagte gater, tette avløp, hull i asfalten, skader på turveier o.l. Her kan du registrere henvendelsen din.

Brøyting/Strøing: Henvendelser som gjelder brøyting og strøing blir registrert, men ikke besvart.

Mørke veglys:

Molde kommune er i gang med planleggingen for utbytting av vårt eldste gatelysanlegg med kvikksølvpærer(HQL) til LED armaturer. Dette er ca 1500 armaturer og er planlagt utskiftet i 2017-18.

Innmeldte feil som går på enkelt lamper som er mørke kan ikke påregnes å bli utbedret omgående, vi vil samle opp innmeldte feil før vi kaller ut vår entreprenør som utbedrer feilene på gatelysnettet.

Hvis det er det er hele områder/gatelyskretser som er mørke ta kontakt med Roger Rekdal 71 11 13 17 / 46 77 37 47.

Vakttelefoner

Gjelder henvendelsen akutte driftsforstyrrelser bruk disse vakttelefonene:

  • Veg: 932 31 420 (for perioden 15. oktober - 15. april)

  • Vann: 932 31 431

  • Avløp: 932 31 432

     

Kartpunkt
Større kart

Tips en venn Skriv ut