Meld inn feil

Kommunen vil gjerne ha beskjed om mørklagte gater, tette avløp, hull i asfalten, skader på turveier og lignende.


Feiing av gater

Feiing gjøres etter følgende prioritering:

- Hovedveger m/fortau og gangveger
- Busstraseer m/fortau
- Bakker med mye isgrus 
- Boliggater blir feiiet til slutt - trafikkmengde er også avgjørende.

Det er stor pågang og det er mye isgrus i alle veger - vi kjører på det beste vi kan til langt på kveld.

Henvendelser om feiing blir lest, men ikke svart.


Mørke veglys

Molde kommune skal bytte ut hele gatelysanlegget i 2018 til LED armaturer på kommunale veier. Dette er ca 4000 armaturer.

Innmeldte feil som går på enkelt lamper som er mørke kan ikke påregnes å bli utbedret omgående, vi prioriterer skoleveier, gangfelt, kryss og plasser vi vurderer som trafikkfarlige før vi kaller ut vår entreprenør som utbedrer feilene på gatelysnettet.

Vi beklager at dette vil medføre at en del armaturer vil forbi mørke inntil armaturene blir utbyttet til nye LED armaturer.
Hvis det er det er hele områder/gatelyskretser som er mørke ta kontakt med Roger Rekdal         71 11 13 17 / 467 73 747.


Vann og avløp

Henvendelser om manglende vann eller tette avløp på helg blir registrert, men ikke besvart.
Ved akutte tilfeller ber vi dere benytte vakttelefonen som du finner nedenfor.

 

Vakttelefoner

Gjelder henvendelsen akutte driftsforstyrrelser bruk disse vakttelefonene:

•Vann: 932 31 431
•Avløp: 932 31 432
Veg: 932 31 420 (for perioden 15. oktober - 15. april)

Her kan du registrere henvendelsen din


Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Uke 42 2018

Uke 41 2018

Uke 40 2018

Uke 39 2018

Tips en venn Skriv ut