Vil du bli meddommer?

Meddommere for perioden 2017 - 2020

Romsdal tingrett

Meddommer

Meddommervalget for perioden 2017-2020 er nå gjennomført. Det kan likevel bli behov for å oppnevne flere meddommere i perioden. Er du interessert i å bli meddommer kan du fortsatt melde din interesse ved å bruke skjema i lenken under. 

Søknadsskjema

 

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Molde tingrett eller Frostating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Molde kommune. Noen av disse kravene er: 

  • At du er folkeregistrert i Molde kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2017.
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene. 
  • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
  • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med politisk sekretariat ved jon.cato.augensen@molde.kommune.no.  

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer

Tips en venn Skriv ut